jacup.com
 

www.nagyimreattila.hu

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Kötelező

E-mail Nyomtatás PDF

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB


Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartója köteles biztosítójával a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére felelősségbiztosítási szerződést kötni, és azt folyamatos díjfizetéssel hatályban tartani. Gépjármű a Magyar Köztársaság területén kizárólag e feltételek fennállása esetén üzemeltethető.

 

A Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítás alapvető rendeltetése tehát, a gépjármű üzemeltetése során másoknak okozott károk megtérítése a károsultak részére.

Célja, hogy a vétlen károsult akkor is teljes körű kártérítést kapjon, ha a károkozó anyagi lehetőségei ezt nem tennék lehetővé. A gépjármű tulajdonba vételétől az üzembentartónak (tulajdonosnak) folyamatosan rendelkeznie kell érvényes kgfb-vel. Adásvételkor az előző tulajdonos által kötött GFB hatályát veszti, tehát az új tulajdonosnak azonnal új GFB-vel kell rendelkeznie. A díjakat éves, féléves, negyedéves, illetve lakossági folyószámláról történő utalás esetén havi gyakorisággal lehet fizetni.

A biztosítás meglétét a rendőrség ellenőrzi, ellenőrizheti. Amennyiben a gépjármű nem rendelkezik érvényes kgfb-vel, a forgalmi engedélyét bevonhatják, és bírságot rónak ki, ha 15 napon belül nem igazolja a kgfb meglétét. Az alábbi hivatalos iratokkal tudja igazolni biztosítása meglétét: ajánlat és díjnyugta, kötvény, negyedéves vagy éves igazolólap és előzetes fedezetigazolás. Ha a gépjárműre nincs érvényes felelősségbiztosítási szerződés, a másnak okozott kárt a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) rendezi. Ebben az esetben a kifizetett kártérítési összeget és az azzal kapcsolatos költségeket a károkozónak vissza kell fizetnie a MABISZ részére.

A KGFB-nél alkalmazott bonus/malus rendszer arra szolgál, hogy mindenki a károkozásával arányos mértékű díjat fizessen. Ennek értelmében magasabb díjat fizet az, aki kárt okoz és alacsonyabb díjat az, aki gépjárművével nem okoz kárt. A bonus/malus rendszerbe tartoznak a személyautók buszok, tehergépjárművek, vontatók, mezőgazdasági vontatók és motorkerékpárok. A bonus/malus kategória a biztosítás alapdíját módosítja. A rendszerben 10 bonus, 4 malus és 1 alapdíjas fokozat van. Minden bonus fokozat 5% kedvezményt jelent az előző fokozathoz képest. A malus fokozatokban többletdíjat kell fizetni.

Megfigyelési időszak: az az időszak, amely az adott biztosítási évet két évvel megelőző július 1-jétől a biztosítási évet megelőző év június 30-áig tart. (Valószínűleg a kormányrendelet ezen passzusa módosítva lesz!)

A szerződés bonus/malus besorolása január 1-jétől egy fokozatot javul, ha:

  • az előző megfigyelési időszakban nem okoztak vele GFB szerződés terhére kifizetett kárt és
  • az előző megfigyelési időszakban legalább 9 hónapig érvényes szerződése volt.

Ez azt jelenti, hogy ha valaki január 1-jén vásárolja gépjárművét, akkor következő év január 1-jén még nem javul a bonus fokozata. Ennek oka, hogy január 1. és június 30. között csak 6 hónap telt el.

Ha valaki személygépkocsival vagy motorkerékpárral kárt okoz, akkor 2 fokozattal lép vissza a bonus/malus skálán. 2 kár 4 fokozatot, 3 kár 6 fokozat visszalépést jelent. 4 vagy több kár esetén automatikusan M04 fokozatba sorolják a szerződést.

Buszok, tehergépjárművek, vontatók, mezőgazdasági vontatók esetében 1, 2, 3, és 4 kár esetén 1, 2, 3, és 4 fokozattal romlik a besorolás, míg 5 vagy több kár esetén mindig M4.

A gépjármű eladása és két éven belüli új szerződéskötés esetén az elért fokozat érvényes marad az új kgfb-szerződésnél.

Felhívjuk figyelmét, hogy a megszerzett bonus/malus fokozat csak azonos gépjármű-kategóriába tartozó szerződésre vihető át. (Ez azt jelenti, hogy pl. személygépkocsin megszerzett bonus/malus fokozat csak személygépkocsi gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésére vihető át)

A díj nem fizetés miatt megszűnt szerződés elveszti bonus fokozatát, esetleges malus fokozata azonban érvényben marad.

Új szerződés kötésekor szükséges benyújtani a korábbi biztosító által kiállított igazolást a gépkocsi üzembentartójának kártörténetéről. Az igazolás benyújtását csak akkor lehet mellőzni, ha a szerződést kötőnek két éven belül nem volt a nevén biztosítási szerződés. Ezen feltételek hiányában, ha az üzembentartó 90 napon belül nem nyújt be igazolást, a biztosítás díját a gépjármű bonus-malus osztályában szereplő legkedvezőtlenebb összegben (Malus 4) kell a szerződéskötés időpontjára visszamenőleges hatállyal megállapítani. (Valószínűleg a biztosítók bevezetnek egy egységes nyilvántartó rendszert a bonusz besorolásokról és károkozásokról, ekkor ez a szabályozás is módosítva lesz a kormányrendeletben!)

 

Bonus-malus osztályba sorolás személygépkocsi és motorkerékpár esetén

Kiinduló osztály

Megfigyelési időszakban figyelembe vett károk

0 kár

1 kár

2 kár

3 kár

4 vagy több kár

B10

B10

B08

B06

B04

M04

B09

B10

B07

B05

B03

M04

B08

B09

B06

B04

B02

M04

B07

B08

B05

B03

B01

M04

B06

B07

B04

B02

A00

M04

B05

B06

B03

B01

M01

M04

B04

B05

B02

A00

M02

M04

B03

B04

B01

M01

M03

M04

B02

B03

A00

M02

M04

M04

B01

B02

M01

M03

M04

M04

A00

B01

M02

M04

M04

M04

M01

A00

M03

M04

M04

M04

M02

M01

M04

M04

M04

M04

M03

M02

M04

M04

M04

M04

M04

M03

M04

M04

M04

M04

Bonus-malus osztályba sorolás tehergépjármű, busz, vontató, mezőgazdasági vontató esetén

Kiinduló osztály

Megfigyelési időszakban figyelembe vett károk

0 kár

1 kár

2 kár

3 kár

4 vagy több kár

B10

B10

B09

B08

B07

B06

B09

B10

B08

B07

B06

B05

B08

B09

B07

B06

B05

B04

B07

B08

B06

B05

B04

B03

B06

B07

B05

B04

B03

B02

B05

B06

B04

B03

B02

B01

B04

B05

B03

B02

B01

A00

B03

B04

B02

B01

A00

M01

B02

B03

B01

A00

M01

M02

B01

B02

A00

M01

M02

M03

A00

B01

M01

M02

M03

M04

M01

A00

M02

M03

M04

M04

M02

M01

M03

M04

M04

M04

M03

M02

M04

M04

M04

M04

M04

M03

M04

M04

M04

M04

Ha a biztosítási szerződés a biztosítási időszak tartama alatt díj nem fizetés miatt szűnik meg, az adott biztosítási időszak hátralévő részére fedezetet nyújtó szerződést csak annál a biztosítónál lehet újra megkötni, ahol a biztosítási szerződés díj nem fizetéssel szűnt meg. Az új ajánlatot kizárólag az a biztosító jogosult és köteles elfogadni, ahol a szerződés az adott évben díj nem fizetéssel szűnt meg. Jelen állás szerint a fenti esetben más társaságnál megkötött biztosítás semmisnek minősül, még akkor is, ha itt már "rendesen" fizette az ügyfél a díjat!

 
Hirdetés
Hirdetés

Hírlevél feliratkozás

Szállítmánybiztosítások


Árubiztosítások

- Belföldi és nemzetközi szállítmányokra.

- A gépektől a költözködési ingóságig, a gyümölcsöktől az élő állatokig.

- Szárazföldi, folyami, tengeri vagy légi szállítások esetén is megköthető.

- Az egész világra kiterjedő területi hatály.

- Belföldi és külföldi jogi személyek részére.

Bővebben...